EXPERTS EN TE | TEA SHOP OF EAST WEST COMPANY

teashop.eu / Menu inferior / Política de dades

Política de dades

East West Company Spain SL a través de la seva Web “www.teashop.eu” o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de East West Company Spain SL (en endavant, Web TEA SHOP) pot sol·licitar al Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’Usuari restaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de East West Company Spain SL, el qual serà processat amb la fi  de  prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari. L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels usuaris registrats es emmagatzemada en una base de dades propietat de East West Company Spain SL, que assumeix  les mesures de índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb lo  establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demès legislació aplicable.

Qualsevol Usuari registrat pot en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades de caràcter personal subministrades a la Web TEA SHOP mitjançant  comunicació escrita dirigida a East West Company Spain SL, carrer Còrsega 329, 7º-3ª, 08037 Barcelona (Espanya); aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la adreça: teashop@eastwestcompany.com.